Kraamzorg Novi

          

Flesvoeding 

Voeden op verzoek

Geef je baby voeding wanneer het erom vraagt. Ieder kindje heeft een eigen ritme. De meeste baby's willen ongeveer 6x a 7x per dag een flesje. Maar er zijn ook baby's die minder vaak drinken en anderen juist vaker. Als je baby niet meer wil drinken, dan de voeding niet opdringen. Je baby krijgt in ieder geval genoeg binnen als het goed groeit, plast en levendig is.

De eerste voeding wordt kort na de geboorte aangeboden bij zichtbare  voedingssignalen. Rooming-in heeft de voorkeur i.v.m. de voedingssignalen. Je baby geeft zelf aan wanneer hij honger heeft. Overdag mag er niet meer dan  4 uur tussen de voedingen zitten. Laat je baby ' s nachts doorslapen als hij overdag goed drinkt en wanneer hij goed groeit. Anders ' s nachts naar maximaal 6 uur wakker maken en voeding aanbieden. Je baby krijgt vanaf de start een flesje aangeboden met 30 cc. Drinkt je baby dit zonder dat de voeding wordt opgedrongen dan krijgt het een flesje met 60 cc. Dit zal ongeveer rond de 3e of 4e dag zijn. De opbouw van de voeding wordt altijd bepaald in overleg met de verloskundige, ik zal dit in overleg met haar uitvoeren.

Ik observeer je baby of het goed groeit, voldoende natte luiers heeft en of je baby tevreden is.  Ik kijk of je baby geen onder- of overvoeding heeft. Is dit het geval overleg ik met de verloskundige. Het is belangrijk dat de hoeveelheid voeding klopt met het gewicht van  je baby. Het is van belang dat je baby 20-30 minuten over de fles doet, dit i.v.m. de zuigbehoefte.

Je baby wordt standaard gewogen op dag 4 en 7. Van dit beleid kan afgeweken worden op indicatie van de verloskundige.

Na de kraamperiode ga je door met het voeden op verzoek tot het bezoek van de Ouder Kind Zorg.